Dla domu o metrażu ok. 100 m2 przy naszym klimacie zużycie sezonowe wynosi ok. 2 tony.

Przy cenie 1 tony pelletu 1100 zł x 2 tony = 2200,00 zł brutto za cały sezon grzewczy.

Przy zachowaniu aktualnych wymagań dotyczących termoizolacji budynków.