Dla domu o metrażu ok. 100 m2 przy naszym klimacie zużycie sezonowe wynosi ok. 2-3 tony.

Przy cenie 1 tony najlepszego pelletu 900 zł x 2,5 tony = 2250,00 zł brutto za cały sezon grzewczy.

Przy zachowaniu aktualnych wymagań dotyczących termoizolacji budynków.